Hasiera » Dokumentuak » Ordenantzak

Ordenantzak

DOKUMENTUA JAITSI

2024.eko tasak,karga-tasak eta prezio publikoak

Deskargatu

Herri Lurren aprobetxamenduak arautzen dituena

Deskargatu

Bizitegi-erabilerako erikinak birgaitze-eraberritz
Udal ordenantza, Bizitegi-erabilerako erikinak birgaitzeko edo eraberritzeko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Deskargatu

EGUZKI-ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOAK
EGUZKI-ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOAK

Deskargatu

Belaunaldi berriko telekomunikazio sarbide sarrera
Udal ordenantza, belaunaldi berriko telekomunikazio zerbitzuetarako sarbide sareak forumatu unibertsalean hedatzeko.

Deskargatu

Telekomunikazioak
Udal ordenantza, uhin erradioelektrikoak jaso eta transmititzeko telekomunikazio-instalazioei buruzkoa

Deskargatu

HILERRIA
Udal ordenantza, Udal hilerriaren erabilpena arautzen duena, behin betiko onespena

Deskargatu

Dirulaguntzen araudia
Uharte Arakilgo diru-laguntzen ordenantza orokorra

Deskargatu

Dirulaguntzen araudia
Ohoreen eta goresmen sarien gaineko erregelamendua

Deskargatu

HERRILURREN APROBETXAMENDUEN ORDENANTZAREN ALDAKET
Udalaren herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza

Deskargatu

Eremu publikoan terrazak-beladoreak paratzea
Udal ordenantza, Eremu publikoan terrazak eta beladoreak paratzea arautzen duena

Deskargatu

Bikote egonkorren erregulazio berria 21/2019
Bikote egonkorren erregulazio berria 21/2019 Foru Legean

Deskargatu

LIZENTZI ETA HIRIGINTZA JARDUKETEN TASAK
Lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak egiteko tasak arautzen dituen udal ordenantza.

Deskargatu

EOIZ
Eraikuntza, obra eta instalazioen gaineko zerga

Deskargatu

5000 beherako faktura elektronikoen salbuespena
5000 eurotik beherako fakturetan faktura elektronikoa aurkeztu beharretik salbuesteari buruzko udal ordenantza

Deskargatu

EREMU PUBLIKOAN DIRU ESKEA
Uharte Arakilgo Udal Mugapeko eremu publikoan diru eskea arautzen duen udal ordenantza behin betiko onetsirik

Deskargatu

JABARI PUBLIKOAREN TASA
Ordenantza fiskala, herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten industren aprobetxamendu bereziaren tasak arautzen dituena

Deskargatu

AUTOKARABANA EREMUA
Ordenantza, autokarabanendako, etxebizitza-ibigailuendako zerbitzuen eremua (aparkatzea eta gaua pasatzea), arautzen duena. Behin betiko onespena.

Deskargatu

DIRULAGUNTZAK INDUSTRIARI
Ordenantza, udalerrian industria jarri, handitu edota lekuz aldatzeko Uharte Arakilgo Udalak ematen dituen dirulaguntzak arautzen dituena

Deskargatu

ETXEKO ANIMALIAK
Uharte Arakilgo udal mugapean etxeko animaliak edukitzea arautzen duen ordenantza

Deskargatu

LIZENTZIA URBANISTIKOAK
Ordenantza fiskala, lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak egiteko tasak arautzen dituena

Deskargatu

HERRILURRAK
Udalaren herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza

Deskargatu

PILOTALEKUA
Pilotalekuaren funtzionamendua eta kudeaketa arautzen dituen ordenantzaren testu bategina

Deskargatu

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENDAKO TXARTELAK
Udal ordenantza, desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena

Deskargatu

EGITATEZKO BIKOTEAK
Egitatezko bikoteen erregistroa arautzen duen behin betiko onetsita

Deskargatu

IGERILEKUETAKO ARAU-HAUSTEAK
Udal ordenantza, Uharte Arakilgo udal igerilekuetako arau-hausteen eta zehapenen gainekoa

Deskargatu

ORDENANTZA FISKAL OROKORRA
Uharte Arakilgo udalaren ordenantza fiskal orokorraren testua

Deskargatu

EUSKARA UDALETXEAN
Uharte Arakilgo udalaren euskararen ordenantza

Deskargatu

APROBETXAMENDU BEREZIAREN TASAK
Ordenantza fiskala, herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasak arautzen dituena

Deskargatu

Egutegia
Telefono interesgarriak
Web Mapa | Lege Oharra | Datuak Babesteko Politika | Aldor Internet web garapena